Gebruiksregels
Zwaansmeerpolder

Hartelijk welkom op Camping Zwaansmeerpolder te Uitgeest onder beheer van Stichting Jachthaven Zwaansmeerpolder.
Onze camping is geopend van 1 april tot en met het 1e weekend van oktober.

Hoofdregels:

  1. Bij aankomst én vertrek dient u zich te melden bij de havenmeester c.q. het Havenkantoor (geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur) of na sluitingstijd via de QR-code welke hangt op het toegangshek.
  2. Het plaatsen van uw kampeermiddel geschiedt in overleg met de havenmeester.
  3. Plaats uw kampeermiddel op het u aangegeven staanplaatsnummer zodanig dat anderen hiervan geen overlast ondervinden.
  4. Bij vertrek dient uw staanplaats om 12.00 uur schoon en ontruimd te zijn. Bij vertrek na 12.00 uur zijn wij genoodzaakt een dag extra stageld in rekening te brengen.
  5. Auto’s/motoren op de camping zijn alleen toegestaan bij aankomst en vertrek en dienen na in- of uitladen direct op de parkeerterreinen buiten camping/haven te worden geplaatst. De havenmeester zal u hiervoor, door het openen van de rolpoort, doorgang verlenen.
  6. U dient de looppoort in het toegangshek te allen tijden te sluiten!!
  7. Bal- en werpspellen tussen de caravans zijn niet toegestaan. Buiten de camping zijn daarvoor voldoende speelvelden.

Geluidsoverlast

Tussen 23.00 en 7.00 uur geldt op de camping de nachtrust periode. De looppoort van het toegangshek is gedurende die tijd afgesloten en alleen te openen d.m.v. de aan u in bruikleen uitgereikte sep-key.

Huisdieren

Uw huisdier MOET aangelijnd zijn en mogen niet worden mee genomen naar het toiletgebouw. Huisdieren dienen te worden uitgelaten BUITEN het campingterrein en mogen, indien u het campingterrein verlaat, NIET alleen worden gelaten bij uw kampeermiddel.

Gebruik water, elektra en gas

Water en energie zijn schaars. Wees er zuinig mee dan spaart u tevens het milieu. Voor stroomgebruik beschikt u over max. 6 ampère/1320 watt.

Brandveiligheid

Open vuren (kampvuren/vuurkorven) op het campingterrein zijn NIET toegestaan. Barbecues en houtkacheltjes zijn toegestaan mits deze niet rechtstreeks op de grond worden geplaatst en deze geen overlast veroorzaken bij uw medekampeerders. Houd hierbij altijd een emmer water of brandblusapparaat bij de hand!

Toiletgebouw

U dient de toiletten, doucheruimtes en afwasplaatsen na gebruik schoon en droog achter te laten!  In de doucheruimtes staan vloerwissers en rollen papier waarmee u haren, etensresten e.d. uit de afvoerputjes van zowel douches als afwasplaatsen kunt verwijderen. Deponeer uw afval alleen in de daarvoor geplaatste afvalemmers!!!

Kinderen onder de 6 jaar mogen alleen onder begeleiding van een ouder van het gebouw gebruik maken. Bij groepen wordt de leiding hiervoor verantwoordelijk gesteld.

Mochten er problemen zijn dan kunt u zich wenden tot de Havenmeester. Laten we het met elkaar zo plezierig mogelijk maken.

 

Wij wensen u een plezierig verblijf!