Zoals U op de ontvangen factuur, zomer 2020, hebt kunnen constateren staat er dit jaar een factuurpost vermeld aangaande watertoeristenbelasting. Deze belasting is voortgekomen uit een raadsbesluit in december 2019 van de Gemeente Uitgeest. Medio februari 2020 zijn wij als jachthaven samen met jachthaven Uitgeest en jachthaven Zonjee uitgenodigd op het gemeentehuis aangaande dit onderwerp. Hierin zijn ons de overwegingen en de uitgangspunten medegedeeld. De belasting geldt voor het aantal dagdelen waarop door personen, zijnde niet ingezetenen van de gemeente Uitgeest, waterrecreatie wordt genoten. De oorspronkelijke uitgangspunten voorzagen in een dagelijkse registratie van gebruik in combinatie met het aantal personen. Gezien de complexiteit en haalbaarheid is hier van afgezien en is gekozen voor een forfaitaire aanslag per vaartuig > 4 meter. Het forfait is gebaseerd op de formule (18 x 2,1 x € 1,00). Het getal 18 wordt gehanteerd voor het gemiddeld aantal dagen dat er in het seizoen verwacht wordt dat waterrecreatie wordt genoten. Het getal 2,1 wordt gehanteerd voor het gemiddeld aantal personen per vaartuig. Per saldo resulteert dit in een jaarlijks bedrag van â‚€ 37,80 per ligplaats.

Ten gevolge van de coronacrisis heeft de Gemeenteraad van Uitgeest in maart besloten om in het kalenderjaar 2020 af te zien van de uitvoering van deze maatregel. Dit is dan ook de reden waarom op de factuur een bedrag van € 0,00 vermeld staat.

Gezien het feit dat het overeengekomen convenant is afgesloten voor een periode van 5 jaar, zal er naar verwachting volgend jaar overgegaan worden tot het in rekening brengen van het eerdergenoemde bedrag van € 37,80 per ligplaats.

Voor alle duidelijkheid betreft dit geen kosten die voortkomen uit het overnachten op uw boot.

Passanten in onze haven betalen toeristenbelasting als zij in onze haven overnachten.

Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd.Met vriendelijke groet,

Jan (J.M) Vrenegoor,
Bestuurslid Stichting Jachthaven Zwaansmeerpolder
(Penningmeester)

Laat een reactie achter

Zwaansmeerpolder