Het Coronavirus (COVID-19) houdt ons allemaal in zijn greep. Inmiddels heeft de overheid de nodige maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus te minimaliseren.

Wij, het bestuur van Stichting Jachthaven Zwaansmeerpolder (SJZ), doen er ook alles aan om de gezondheid van u én onze medewerkers en vrijwilligers op de eerste plaats te zetten. Zoals eerder ook gemeld op facebook en de website, werken wij met een kwetsbare groep vrijwilligers waarop wij in deze situatie extra alert dienen te zijn. Wij willen hen en onze medewerkers niet extra blootstellen aan een besmettingsgevaar. Om die reden is de tewaterlating uitgesteld tot tenminste 6 april as.

Daarnaast zijn alle klussen stopgezet die in groepsverband uitgevoerd worden en is het Havenkantoor met ingang van 16 maart j.l gesloten tot nadere berichtgeving.

Verder willen wij u vriendelijk verzoeken om met ingang van heden het volgende beleid in acht te nemen:

  • Tot nader order schudden wij, in overeenstemming met de richtlijn van het RIVM, geen handen en willen wij u vragen 1,5 meter afstand te houden van elkaar én van onze medewerkers/vrijwilligers.
  • Voelt u zich grieperig en/of heeft u koorts? Kom dan niet naar de haven en/of camping, om zowel anderen als onze medewerkers/vrijwilligers te beschermen.
  • Indien u nog aan het werk bent op uw boot of op de camping dan vragen wij u ook rekening te houden met bovenstaande punten.
  • De sanitair-gebouwen zijn alleen toegankelijk m.b.v. de sep-key die u in uw bezit heeft.
  • Voor vragen willen wij u verzoeken zoveel mogelijk telefonisch of per e-mail contact op te nemen.
  • Contanten betalingen kunnen wij niet meer aannemen. Mocht u een betaling moeten doen dan vragen wij u om dit per pin te betalen of over te maken.

Er is regelmatig contact van de havenmeester en het bestuur over hoe te handelen bij niet voorziene situaties.

Evenals de regeringsmaatregelen, is de periode van ons beleid onzeker. In ieder geval geldt bovenstaande tot 6 april. Indien deze periode wordt verlengd zijn wij genoodzaakt zijn nieuwe maatregelen te nemen, zullen wij u hierover tijdig informeren. Dit zullen wij doen via Facebook, onze website en via aanplakbiljetten op de haven!

Wij beseffen dat het vervelend is om de geplande activiteiten te moeten annuleren, maar het is van groot belang dat we hierbij denken aan de gezondheid van onze medemensen.

Wij vragen voor dit alles uw begrip, denk aan uzelf en aan uw medemens!

Laat een reactie achter

Zwaansmeerpolder