Gebruiksregels
Kampeerterrein

PassantenVaste Kampeerders
Gebruiksregels voor

Passanten

Hartelijk welkom op Camping Zwaansmeerpolder te Uitgeest onder beheer van Stichting Jachthaven Zwaansmeerpolder.

Onze camping is geopend van 1 april tot en met 30 oktober.

Hoofdregels:

 1. Bij aankomst én vertrek dient u zich te melden bij de havenmeester c.q. het Havenkantoor (geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur) of na sluitingstijd bij het Havenrijk.
 2. Het plaatsen van uw kampeermiddel geschiedt in overleg met de havenmeester.
 3. Plaats uw kampeermiddel op het u aangegeven staanplaatsnummer zodanig dat anderen hiervan geen overlast ondervinden.
 4. Bij vertrek dient uw staanplaats om 12.00 uur schoon en ontruimd te zijn. Bij vertrek na 12.00 uur zijn wij genoodzaakt een dag extra stageld in rekening te brengen.
 5. Auto’s/motoren op de camping zijn alleen toegestaan bij aankomst en vertrek en dienen na in- of uitladen direct op de parkeerterreinen buiten camping/haven te worden geplaatst. De havenmeester zal u hiervoor, door het openen van de rolpoort, doorgang verlenen.
 6. U dient de looppoort in het toegangshek te allen tijden te sluiten!!
 7. Bal- en werpspellen tussen de caravans zijn niet toegestaan. Buiten de camping zijn daarvoor voldoende speelvelden.

Geluidsoverlast

Tussen 23.00 en 7.00 uur geldt op de camping de nachtrust periode. De looppoort van het toegangshek is gedurende die tijd afgesloten en alleen te openen d.m.v. de aan u in bruikleen uitgereikte sep-key.

Huisdieren

Uw huisdier MOET aangelijnd zijn en mogen niet worden mee genomen naar het toiletgebouw. Huisdieren dienen te worden uitgelaten BUITEN het campingterrein en mogen, indien u het campingterrein verlaat, NIET alleen worden gelaten bij uw kampeermiddel.

Gebruik water, electra en gas

Water en energie zijn schaars. Wees er zuinig mee dan spaart u tevens het milieu. Voor stroomgebruik beschikt u over max. 6 ampere/1320 watt.

Brandveiligheid

Open vuren (kampvuren/vuurkorven) op het campingterrein zijn NIET toegestaan. Barbecues en houtkacheltjes zijn toegestaan mits deze niet rechtstreeks op de grond worden geplaatst en deze geen overlast veroorzaken bij uw medekampeerders. Houd hierbij altijd een emmer water of brandblusapparaat bij de hand!

Toiletgebouw

U dient de toiletten, doucheruimtes en afwasplaatsen na gebruik schoon en droog achter te laten!  In de doucheruimtes staan vloerwissers en rollen papier waarmee u haren, etensresten e.d. uit de afvoerputjes van zowel douches als afwasplaatsen kunt verwijderen. Deponeer uw afval alleen in de daarvoor geplaatste afvalemmers!!!

Kinderen onder de 8 jaar mogen alleen onder begeleiding van een ouder van het gebouw gebruik maken. Bij groepen wordt de leiding hiervoor verantwoordelijk gesteld.

Mochten er problemen zijn dan kunt u zich wenden tot de Havenmeester. Laten we het met elkaar zo plezierig mogelijk maken.

 

Wij wensen u een plezierig verblijf!

Gebruiksregels voor

Vaste Kampeerders

Hartelijk welkom op Camping Zwaansmeerpolder te Uitgeest onder beheer van Stichting Jachthaven Zwaansmeerpolder.

Onze camping is geopend van 1 april tot en met 30 oktober. 

Hoofdregels

 1. Het plaatsen van uw kampeermiddel geschiedt ALTIJD in overleg met de havenmeester.
 2. U dient uw kampeermiddel op het u aangegeven staanplaatsnummer zodanig te plaatsen dat anderen hiervan geen overlast ondervinden
 3. Wijzigingen aan en op uw staanplaats mogen alleen met SCHRIFTELIJKE toestemming van het bestuur van SJZ worden uitgevoerd. U dient hiervoor vooraf een situatieschets te overleggen.
 4. Het zonder schriftelijke toestemming plaatsen van schuurtjes, bordessen of andere bouwwerken op uw staanplaats is NIET
 5. Bomen, struiken en heggen die dienen als erfafscheiding van uw staanplaats mogen, zonder toestemming NIET worden verwijderd of als opslagplaats worden gebruikt.
 6. U dient uw erfafscheidingen evenals het overige groen behorend bij uw staanplaats goed te onderhouden en op hoogte te houden. De erfafscheiding aan de voorzijde (ingang) van uw staanplaats mag een maximale hoogte hebben van 1.50 m, de erfafscheiding aan de zijkanten van uw staanplaats (tussen u en uw naaste buren of grenzend aan het water) mag een maximale hoogte hebben van 1.80 m.
 7. Auto’s/motoren op de camping zijn alleen toegestaan i.o.m. de havenmeester en dienen na in- of uitladen direct op de parkeerterreinen buiten de camping/haven te worden geplaatst. De havenmeester zal u hiervoor, door het openen van de rolpoort, doorgang verlenen.
 8. U dient de looppoort in het toegangshek te allen tijden te sluiten!!
 9. Bal- en werpspellen tussen de caravans zijn niet toegestaan. Buiten de camping zijn daarvoor voldoende speelvelden.
 10. U dient bij vertrek uw staanplaats leeg en schoon op te leveren.

Geluidsoverlast

Tussen 23.00 en 7.00 uur geldt op de camping de nachtrust periode. De looppoort van het toegangshek is gedurende die tijd afgesloten en alleen te openen d.m.v. de aan u in bruikleen uitgereikte sep-key.

Huisdieren

Uw huisdier MOET aangelijnd zijn en mogen niet worden mee genomen naar het toiletgebouw. Huisdieren dienen te worden uitgelaten BUITEN het campingterrein en mogen, indien u het campingterrein verlaat, NIET alleen worden gelaten bij uw kampeermiddel.

Gebruik water, electra en gas

Water en energie zijn schaars. Wees er zuinig mee dan spaart u tevens het milieu. Voor stroomgebruik beschikt u over max. 6 ampere/1320 watt.

Brandveiligheid

Open vuren (zoals kampvuren en vuurkorven) op het campingterrein zijn NIET toegestaan. Barbecues en (hout)kacheltjes zijn toegestaan mits deze niet rechtstreeks op de grond worden geplaatst en deze geen overlast veroorzaken bij uw medekampeerders. Houd hierbij altijd een emmer water of brandblusapparaat bij de hand!

Toiletgebouw

U dient de toiletten, doucheruimtes en afwasplaatsen na gebruik schoon en droog achter te laten.  In de doucheruimtes staan vloerwissers en rollen papier waarmee u haren, etensresten e.d. uit de afvoerputjes van zowel douches als afwasplaatsen kunt verwijderen. Deponeer uw afval alleen in de daarvoor geplaatste afvalemmers!

Kinderen onder de 8 jaar mogen alleen onder begeleiding van een ouder/verzorger van het gebouw gebruik maken..

Mochten er problemen zijn dan kunt u zich wenden tot de Havenmeester. Laten we het met elkaar zo plezierig mogelijk maken.

 

Wij wensen u een plezierig verblijf!